Firma Green Miles Sp. z o.o otrzymała dofinansowanie z programu Hub of Talents, (poddziałanie 1.1.1) na projekt Hybrydowe silniki zaburtowe do jachtów żaglowych. Projekt inkubowany jest w Parku Przemysłowym w Łomży.

Pomysł zrodził się z ogromnej pasji do żeglowania i dotyczy zbudowania prototypu hybrydowego silnika zaburtowego do jachtów żaglowych oraz utworzenia bilansu energetycznego. Prototyp będzie łączył w sobie wszystkie najlepsze cechy silnika elektrycznego przy wsparciu generatora oraz alternatywnych źródeł energii takich jak solary czy prądnica wiatrowa. Produkt nad którym parcuje spółka jest produktem w pełni proekologicznym skierowanym do producentów jachtów żaglowych, firm czarterujących oraz do każdego indywidualnego użytkownika takiego jachtu żaglowego.